รวมพฤติกรรมที่อาจดูเป็นเรื่องเล็ก แต่มันคือพิษร้ายที่จะทำลายชีวิตคุณในวันข้างหน้า!!

การกระทำเล็กๆ อาจเป็นสาเหตุของผลเสียอันยิ่งใหญ่ ถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจและปรับนิสัยตั้งแต่เนิ่นๆ 10 การกระทำเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตและสภาพจิตใจ ถ้าหากไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

.

โกหกทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

.

โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง

.

ไม่ชอบแสดงความรักหรือความหวังดีให้ผู้อื่นรับรู้

.

ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจตัวเองจนกลายเป็นความเคยชิน

.

ขี้บ่นและมองโลกในแง่ร้าย

.

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว

.

ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

.

พยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

.

ผัดวันประกันพรุ่ง

.

เสียสละตัวเองมากจนเกินไป

.

เพิ่มเติม: ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่

.

ที่มา : brightside | meekhao