ภาพ อดีต กับ ปัจจุบัน ของเมืองใหญ่ทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนมาดูกัน

ภาพเปรียบเทียบ อดีต กับ ปัจจุบัน ของเมืองใหญ่ทั่วโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมาดูกัน

.

1. New York City, USA ในอดีต

.

New York City, USA ปัจจุบัน

.

2. London, United Kingdom ในอดีต

.

London, United Kingdom ปัจจุบัน

.

3. Shanghai, China ในอดีต

.

Shanghai, China ปัจจุบัน

.

4. Toronto, Canada ในอดีต

.

Toronto, Canada ปัจจุบัน

.

5. Sydney, Australia ในอดีต

.

Sydney, Australia ปัจจุบัน

.

6. Rio De Janeiro, Brazil ในอดีต

.

Rio De Janeiro, Brazil ปัจจุบัน

.

7. Paris, France ในอดีต

.

Paris, Franceปัจจุบัน

.

8. Moscow, Russia ในอดีต

.

Moscow, Russia ปัจจุบัน

.

ที่มา : lifebuzz