10 อุบัติเหตุที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์

10 อุบัติเหตุที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์

10. การจมของไททานิค ปี 1912 มูลค่าความเสียหายประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

9. รถยนต์ชนเข้ากับรถบรรทุกบรรทุกน้ำ ที่สะพาน Wiehltal ประเทศเยอรมนี มูลค่าความเสียหายประมาณ 358 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

8. รถรางชนเข้ากับรถไฟขนส่งสินค้าของบริษัท Union Pacific ในนคร ลอส แองเจอลิส มูลค่าความเสียหายประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

7. B-2 Bomber Crash เหตุการณ์เครื่องบินระเบิด ที่ฐานทัพอากาศบนเกาะกวม สาเหตุอาจจะเกิดจากการขัดข้องของระบบขับเคลื่อน มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

6. อุบัติเหตุ น้ำมันรั่วไหลกลางทะเล ของเรือ Exxon Valdez มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5. ในวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1988 เกิดการระเบิดขึ้นที่แท่นขุดเจาะน้ำมันขนาดยักษ์ Piper Alpha Oil Rig มูลค่าความเสียหายประมาณ 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1986 ยานอวกาศ Challenger เกิดการระเบิดขึ้น หลังจากถูกส่งขึ้นอวกาศไปได้เพียงแค่ 73 วินาทีเท่านั้น เหตุเกิดจากถังบรรจุไฮโดรเจนเหลวเกิดการระเบิดขึ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. การรั่วไหลของน้ำมัน บนเรือบรรทุกน้ำมัน Prestige ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2002 มูลค่าความเสียหายประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2. เหตุการณ์ กระสวยอวกาศโคลัมเบียได้เกิดระเบิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2003 มูลค่าความเสียหายประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

1. อุบัติเหตุโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชอร์โนบิล ใน วันที่ 26 เมษายน ค.ศ.1986 มูลค่าความเสียหายประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา : wonderslist , mynewbogeddess